Νέα του ιατρείου:

 

Αποφοίτηση από το Μεταπτυχιακό Προγράμμα Ειδίκευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για το Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία με βαθμολογία "Άριστα" 9,55.

Άριστα με υποτροφία στο πρώτο έτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών για το Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία.

Συνεργασία με το δίκτυο της Βιοϊατρικής.

Σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων με θέμα την έκδοση πιστοποιητικών υγείας για άδεια οδήγησης.

Πιστοποίηση για συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ.