Γενικό Οικογενειακό Ιατρείο

22

Ποιοτική μακροχρόνια φροντίδα

Στόχος του ιατρείου είναι να παρέχει συνεχιζόμενη, ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Η φροντίδα αυτή βελτιώνεται μέσω της μακρόχρονης σχέσης ιατρού και ασθενούς. Η ποιότητα της φροντίδας βασίζεται πάντα στις νεότερες γνώσεις της παγκόσμιας ιατρικής έρευνας.

 

Στην φροντίδα αυτή ενδεικτικά περιλαμβάνονται

 • η αντιμετώπιση και η θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων

 • οι ελέγχοι ρουτίνας (check-ups)

 • η αναγνώριση αναδυόμενων προβλημάτων υγείας

 • η πραγματοποίηση των ενδεδειγμένων προσυμπτωματικών ελέγχων

 • η πρόληψη της ασθένειας μέσω

  • της εκτίμησης των κινδύνων για την υγεία,

  • των εμβολιασμών

  • και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής για τη διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής

 • ο συντονισμός της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας των ασθενών

Επικοινωνήστε με το ιατρείο για περαιτέρω λεπτομέρειες