Ιατρειο Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη και

Ιατρείο Πρόληψης Μεταβολικών Επιπλοκών

SimaSDPa.jpg
Diabetes Self Management Program

Ποιότητα ζωής, χωρίς επιπλοκές

Στόχος του ιατρείου Σακχαρώδη Διαβήτη και Παχυσαρκίας είναι η διατήρηση της υγείας, δηλαδή η αποφυγή των καρδιαγγειακών, ορθοπεδικών και λοιπών επιπλοκών που απορρέουν από αυτές τις νόσους, καθώς και η μακρόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Όσον αφορά τους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη, η επίκαιρη προσέγγιση της θεραπείας τους απαιτεί αγωγή που προλαμβάνει τις μακροαγγειακές και μικροαγγειακές επιπλοκές και παράλληλα είναι συμβατή με την υπόλοιπη αγωγή και τις υπόλοιπες νόσους του ασθενή. Η εκπαίδευση του ασθενή με διαβήτη συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική διαχείριση της νόσου.

Η διαχείριση της παχυσαρκίας και των επιπλοκών της απαιτεί αναλυτική προσέγγιση του κάθε ασθενή και των συνηθειών του. Η επιλογή μεταξύ χειρουργικών, φαρμακευτικών και διατροφικών επιλογών απαιτεί γνώση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου και προϋποθέτει συζήτηση με τον κάθε ασθενή. Το ιατρείο δίνει προτεραιότητα στην επίτευξη μακροχρόνιων αποτελεσμάτων και διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Το ιατρείο διαθέτει επιπλέον δυνατότητα εφαρμογής μεθόδου απώλειας βάρους πολύ χαμηλών θερμίδων, κατά τις οδηγίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας, μέσω της μεθόδου Eurodiet (πληροφορίες εδώ).

Επικοινωνήστε με το ιατρείο για περαιτέρω λεπτομέρειες