Η Φιλοσοφία του Ιατρείου

 

Στόχος του ιατρείου είναι να παρέχει συνεχιζόμενη, ολοκληρωμένη υγειονομική φροντίδα με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Οι ιδιαιτερότητες αυτές μπορεί να αφορούν τη βιολογία και την ψυχολογία, καθώς επίσης και οικογενειακές, κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους των ασθενών.

Όσον αφορά τη φροντίδα διαβητικών ασθενών και παχύσαρκων ασθενών στόχος της φροντίδας είναι η διατήρηση της υγείας, δηλαδή η αποφυγή των καρδιαγγειακών, ορθοπεδικών και λοιπών επιπλοκών που απορρέουν από αυτές τις νόσους, καθώς και η μακρόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

Στην φροντίδα αυτή ενδεικτικά περιλαμβάνονται

 • η αντιμετώπιση και η θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων

 • οι ελέγχοι ρουτίνας (check-ups)

 • η πραγματοποίηση των ενδεδειγμένων προσυμπτωματικών ελέγχων

 • η πρόληψη της ασθένειας μέσω

  • της εκτίμησης των κινδύνων για την υγεία,

  • των εμβολιασμών

  • και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής για τη διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής

 • ο συντονισμός της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας των ασθενών