Επιστημονικό συγγραφικό έργο

 

- Workplace violence against nurses in three different Greek healthcare settings. Fafliora E, Bampalis VG, Zarlas G, Sturaitis P, Lianas D, Mantzouranis G. Work. 2015;53(3):551-60.

 

- Bacterial contamination of medical devices in a Greek Emergency Department: impact of physicians’ cleaning habits.

Fafliora E, Bampalis VG, Lazarou N, Mantzouranis G, Spiliopoulou I, Christofidou M. Am J Infect Control. 2014 Jul;42(7):807-9.

 

- Assessment and analysis of workplace violence in a Greek tertiary hospital. 

(Mantzouranis G, Fafliora E, Bampalis VG, Christopoulou I. Arch Environ Occup Health. 2015;70(5):256-64.

 

- Why and how to eliminate spontaneous platelet aggregation in blood measured by multiple electrode aggregometry.

Bampalis VG, Brantl SA, Siess W. J Thromb Haemost. 2012 Aug;10(8):1710-4.

 

- Η φαρμακευτική συμπεριφορά Ελλήνων ασθενών εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Γ. Μαντζουράνης , Α. Μπίτα, Α. Κατσανάκη, Β. Μπαμπαλής, Χ. Σαμπαζιώτη, Σ. Μπαρλίγκα, Α. Γιακουμής, Ι. Λέντζας. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τόμος 23, Τεύχος 1, σ.27-36.

 

- Effect of 5-HT2A receptor antagonists on human platelet activation in blood exposed to physiological stimuli and atherosclerotic plaque.

Bampalis VG, Dwivedi S, Shai E, Brandl R, Varon D, Siess W. J Thromb Haemost. 2011 Oct;9(10):2112-5.

 

- Fluoxetine inhibition of 5-HT-potentiated platelet aggregation in whole blood.

Bampalis VG, Khandoga AL, Siess W. Thromb Haemost. 2010 Dec;104(6):1272-4.

 

 

 

 

Παρουσιάσεις και πόστερ

 

-How to Handle Missing Data in Research.

Vasileios G Bampalis. 2nd Vasco da Gama Movement Forum. Dublin 2015.

 

-Workplace violence in a Greek tertiary hospital.

Fafliora E, Bampalis VG, Razis NX, Sambazioti C, Lianas D, Zarlas G, Lentzas I, Mantzouranis G, 19th European Conference Family Medicine (WONCA)

 

- Η Οικογενειακή Ιατρική στο Παγκόσμιο Στερέωμα.

Μπαμπαλής Βασίλειος. Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών μαθημάτων Συντονισμού Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Γενικής Ιατρικής Δυτικής Ελλάδας, 2013.

 

- Incidence of workplace violence and perception of safety in a Greek university hospital. 

Bampalis VG, Fafliora E, Christopoulou I, Sambazioti Ch, Lianas D, Zarlas G, Lentzas J, Mantzouranis G. 20th World Conference Family Medicine-Care for Generations, WONCA 2013, 25-23 June 2013.

 

- Victims’ reaction, administration support and consequences of workplace violence in a Greek hospital setting. 

Mantzouranis G, Bampalis VG, Fafliora E, ApostolopoulouIou A, Sambazioti Ch, Christopoulou I, Stouraitis P, Lianas D, Lentzas J. 20th World Conference Family Medicine-Care for Generations, WONCA 2013, 25-23 June 2013.

 

- Workplace violence in Greek healthcare sector: causes and measures of prevention.

Fafliora E, Bampalis VG, Sambazioti Ch, Christopoulou I, Lianas D, Lentzas J, Mantzouranis G. 20th World Conference Family Medicine-Care for Generations, WONCA 2013, 25-23 June 2013.

 

- Emergency department physicians in Greece: Do they comply with the hygiene rules?

Fafliora E, Mantzouranis G, Bampalis VG, Spiliopoulou I, Christofidou M. 20th World Conference Family Medicine-Care for Generations, WONCA 2013, 25-23 June 2013.

 

- Workplace violence against nurses in different healthcare settings of the Prefecture of Achaia.

Fafliora E, Bampalis VG, Zarlas G, Stouraitis P, Lianas D, Mantzouranis G, Albani E. 6th Pan-Hellenic & 5th Pan-European Scientific and Professional Nursing Conference, 23-26 May 2013.

 

- Healthcare staff in different settings of the Prefecture of Achaia; is workplace violence prevalent? 

Bampalis VG, Fafliora E, Zarlas G, Stouraitis P, Lianas D, Lentzas J, Mantzouranis G. 25th International Conference of General Practice, 8-12 May 2013.

- Η φαρμακευτική συμπεριφορά Ελλήνων ασθενών εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Γ. Μαντζουράνης , Α. Μπίτα, Α. Κατσανάκη, Β. Μπαμπαλής, Χ. Σαμπαζιώτη, Σ. Μπαρλίγκα, Α. Γιακουμής, Ι. Λέντζας. Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής 2012. 

 

- Διαχείριση ασθενούς με υπερτρανσαμινασαιμία.

Μπαμπαλής Βασίλειος, Ζάρλας Γεώργιος. Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών μαθημάτων Συντονισμού Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Γενικής Ιατρικής Δυτικής Ελλάδας, 2011.